Contact Us

आमचा पत्ता:

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नाशिक.

शरणपूर रोड,  म. न. पा. भाजी मार्केटच्या वर

नाशिक.

टेलीफोन नं.:- (०२५३) २५७८१४८, २३१३७९८

आपण खालील इमेल आयडी वर आपले अभिप्राय कळवू शकता.

pddrdanashik@yahoo.co.in,
pddrdanasik@gmail.com,
pddrdanashik@gmail.com,

आपण खालील फॉर्म भरून आपले मत किंवा आपला अभिप्राय कळवू शकता.

तुमचे नाव*

तुमचा इमेल आयडी*

तुमचा फोन नंबर*

विषय

आपला अभिप्राय किंवा आपले मत